Nowoczesne rozwiązania
w projektowaniu dopasowane do Twoich oczekiwań!
Slider

Sterowanie ruchem kolejowym - Projektant srk

Jeśli poszukujesz projektanta branży srk, dobrze trafiłeś!

Oferujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowych
w zakresie branży kolejowej w specjalności urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) i teletechniki.

Nasze biuro projektowe srk oferuje opracowania:

 • Koncepcje projektowe
 • Projekty budowlane, projekty wykonawcze
 • Projekty fazowania robót srk
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Projekty usuwania kolizji międzybranżowych
 • Kosztorysy oraz przedmiary robót
 • Nadzory autorskie
 • Merytoryczna weryfikacja dokumentacji
 • Doradztwo i konsultacje techniczne w branży sterowania ruchem kolejowym

Współpracujemy z inżynierami projektantami srk, posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowanie ruchem kolejowym

Jesteśmy w stanie przygotować  opracowania projektowe w zakresie różnych typów urządzeń sterowania ruchem kolejowym, od tych najstarszych do tych najnowocześniejszych:

 • mechaniczne kluczowe/ręczne
 • mechaniczne scentralizowane/pędniowe
 • elektromechaniczne
 • elektryczne przekaźnikowe
 • elektryczne przekaźnikowo-komputerowe
 • elektroniczne komputerowe

KOLSYSTEM Sp. z o.o.

Podstawą wszelkich działań firmy jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz uzyskanie ich zadowolenia. Naszą ofertę opieramy na pracy wysokiej klasy inżynierów i specjalistów .

KOMPLEKSOWOŚĆ100%
KREATYWNOŚĆ100%
ZADOWOLENIE100%

PARTNERZY

Projekty sterowania ruchem kolejowym

Z uwagi na to, że ruch kolejowy wyróżnia się dużymi masami przewożonych ładunków, a także długą drogą hamowania, niemożliwe jest dostrzeżenie przeszkody w wymaganym czasie, który pozwoliłby na bezpieczne zatrzymanie pociągu. To dlatego niemożliwe jest stosowanie zasady jazdy na widoczność. Ogromne znaczenie ma specjalna organizacja ruchu kolejowego. Drogi przebiegu są przygotowywane przez personel ruchu, z kolei informacja o możliwości jazdy, a także o dopuszczalnej prędkości jest przekazywana poprzez sygnały na sygnalizatorach. To właśnie dzięki temu maszynista wie, z jaką prędkością może poruszać się pociąg. Sygnał zezwalający jest podawany dla pojedynczego pociągu. Ma on zapewnić, że droga przebiegu za sygnalizatorem jest odpowiednio przygotowana. Jak wiadomo, każdy może się czasem pomylić, dlatego człowiek nie jest w stanie bezpiecznie prowadzić ruch pociągów przy dużym natężeniu. Stąd powstała potrzeba wprowadzenia urządzeń, które mają zapewniać bezpieczeństwo. Ich rolą jest kontrolowanie oraz uzależnianie wykonywanych przez personel ruchu nastawczych czynności. Urządzenia te są nazywane urządzeniami sterowania ruchem kolejowym (srk), z kolei dziedzina techniki to sterowanie ruchem kolejowym.

Projektant srk, projekty srk

Projektant sterowania ruchem kolejowym ma bardzo odpowiedzialne zadanie - podobnie monter urządzeń srk. Chodzi przecież o zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dawniej urządzenia srk nazywano urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, czyli zrk. Systemy sterowania ruchem kolejowym to przede wszystkim urządzenia stacyjne, blokady liniowe.

Automatyka kolejowa

Urządzenia srk / urządzenia sterowania ruchem kolejowym można podzielić na urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Te drugie to przede wszystkim urządzenia, które są umieszczone przy układzie torowym. Bezpośrednio oddziałują na ruch pociągów lub kontrolują ruch. Do urządzeń wewnętrznych można zaliczyć urządzenia, które znajdują się w budynku nastawni, w kontenerach, szafach przytorowych. Realizują one zależności i komunikują się z operatorem. Urządzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne współpracują ze sobą. Razem tworzą system, który ma spełniać zadane funkcje.

Automatyk sterowania ruchem kolejowym - srk kolej

Jeśli chodzi o funkcje urządzeń srk, można je podzielić na urządzenia stacyjne i liniowe. Urządzenia stacyjne odpowiadają za sterowanie ruchem w obrębie posterunków zapowiadawczych, z kolei urządzenia liniowe to takie, które pracują na szlakach lub na większym fragmencie linii kolejowej. Czasami można dodatkowo wyróżnić grupę urządzeń specjalnych. To właśnie do nich zalicza się systemy dla kolei przemysłowych, metra.

Urządzenia stacyjne mają zabezpieczać ruch pociągów oraz manewrów w obrębie posterunków zapowiadawczych. Ich istotną funkcją jest także to, że wzajemnie uzależniają od siebie sygnalizatory, zwrotnice, a także inne urządzenia poprzez zorganizowane przebiegi pociągowe oraz manewrowe. Warto także dodać, że urządzenia stacyjne z biegiem czasu się zmieniały, stąd powstaje wiele odmian różniących się konstrukcją i zasadami działania.

System sterowania ruchem kolejowym, automatyka kolejowa srk

Urządzenia liniowe mają jedną najważniejszą grupę - blokady liniowe. Zadaniem blokad liniowych jest regulowanie następstwa jazdy, a także zabezpieczanie ruchu pociągów na szlaku. Do urządzeń liniowych można głównie zaliczyć te, które nie są bezpośrednio powiązane z posterunkami ruchu lub szlakami. Systemy kierowania ruchem wspomagają pracę dyspozytorów liniowych i pracę dyżurnych. Mogą także współpracować z urządzeniami srk.